Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη συσκευασίας οπωροκηπευτικών