Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών όταν συντρέχουν έκτακτα καιρικά φαινόμενα