Οι αλλαγές που έρχονται για τα απλήρωτα κοινόχρηστα