Οι 14 κρίσιμες προθεσμίες μέχρι το τέλος του έτους