Ο καιρός το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, πότε έρχεται η πρώτη ψύχρα