Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει πινακίδες λόγω 15αυγουστου