«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.