Νέο χτύπημα στους ελεύθερους επαγγελματίες με προπληρωμή εισφορών