Νεαροί κρατούμενοι στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων