Νέα αυτοκτονία συγκλονίζει την κοινωνία του Ηρακλείου. Ήταν μόλις 27 χρονών