"Να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας θέματα χωρίς εκπτώσεις"