Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και η ιστορία του