Μεταθέσεις 2018: Σε ποιες υπηρεσίες κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές