Μέχρι και την Παρασκευή θα ισχύει ο μικρός δακτύλιος