Το μεγαλύτερο και το μικρότερο θύμα στις φονικές πυρκαγιές της Αττικής