Με το «δάχτυλο στην σκανδάλη» και το μάτι στο κυάλι στον Έβρο