Μαυρομάτι Καρδίτσας και Σκουληκαριά Άρτας ερίζουν για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη