Μαθήτρια κατέβηκε από το λεωφορείο και παρασύρθηκε από ΙΧ