Μαθητική πορεία για την κλιματική αλλαγή στο κέντρο της Αθήνας