Λάρισα: Άλλα έξι θετικά δείγματα στον οικισμό των Ρομά