Κυνική ομολογία Μουζάλα: Ετοιμαζόμαστε να μας κλείσουν τα σύνορα