Κυκλοφόρησε το Ορατόριο «Παναγία – Η Μητέρα του Φωτός»