Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία