Κρήτη: Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων