Κραχ και αναστολή συναλλαγών στο χρηματιστήριο της Κίνας