Κοτζιάς: Σημειώθηκε πρόοδος αλλά έχουν μείνει τα "δύσκολα" θέματα