Κοστέλο: Οι Ευρωπαίοι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους