Κόρινθος- Πήγε να ψηφίσει και τον βρήκε ο θάνατος στην ουρά