Κλειστά Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί για δυο εβδομάδες