ΚΚΕ: Η κυβέρνηση δέθηκε νέα μέτρα για μετά το 2018