Κέρκυρα: Συγκίνηση στην παρέλαση του Μαθρακίου από τον μοναδικό μαθητή του σχολείου