Κ. Σακελλαροπούλου: Η στράτευση είναι τιμή, όχι απλώς υποχρέωση