Ιστορίες από την παλαιά Αθήνα: Πώς αντιλαμβάνονταν τότε τη ζέστη