Ιστορία: Αλλαγές στη διδασκαλία των εγκλημάτων του ναζισμού