ΙΣΑ: Δεν τίθεται θέμα αστικής ευθύνης για τους ιδιώτες γιατρούς που θα συνδράμουν το ΕΣΥ