ΙΚΕΑ: Ανακαλεί προϊόν μεταφοράς τροφίμων - Δεν τηρήθηκαν οι κανονισμοί χρήσης χημικών