Η βαριά ασθένεια που απειλεί με αφανισμό τα πλατάνια της Ελλάδας