Η νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Γαυγάμηλα που οδήγησε την Περσική Αυτοκρατορία στο τέλος