Η κυβέρνηση... συμβάλλει στην ανάπτυξη: 200% επιβάρυνση στους ελεύθερους επαγγελματίες από φόρους-εισφορές!