Η κλιμάκωση των μορίων ξεκαθαρίζει την εικόνα των βάσεων εισαγωγής