Η Κινέττα και το Μάτι πριν και μετά την απόλυτη καταστροφή