Η Ελληνογερμανική Αγωγή στην 11η θέση των ελληνικών ερευνητικών φορέων