Η Ελλάδα χάνει έδαφος από τους ανταγωνιστές στις εξαγωγές ελαιολάδου