Η ΕΕ ετοιμάζει σενάρια «αντίδρασης» σε ενδεχόμενο ασύντακτο Brexit