Χρυσούλα Ζαχαροπούλου: Η Ελληνίδα που αναλαμβάνει κυβερνητικό πόστο στη Γαλλία..