χρυσοθήρες με αρχηγό ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ ΑΣ συμμετείχαν σε 70 παράνομες ανασκαφές ψάχνοντας λίρες και χρυσό!