Χίος: Καπετάνιος αποδίδει χαιρετισμό στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο