Χανιά: Πήγε να κρεμάσει τον Ιούδα και έπεσε στο κενό