Χαιρετισμός της ΠτΔ στο συνέδριο «Γυναίκες στην Ελλάδα: από την Επανάσταση έως πέρα από το 2021»