Γιάννης Τσιρώνης: Εμπρακτη και όχι επικοινωνιακή ανάληψη ευθύνης